غ غراب

غوناق. آسیاب بادی سیاه

2022-12-04
    تعريف الايزو و انواعه
  1. مقالهٔ اصلی این رده غراب دریایی است
  2. K
  3. مقالهٔ اصلی این رده غراب است
  4. حمار
  5. [ غ ُ ] (ع اِ) زاغ