ارتباط عدل و حکمت الهی

Feb 19, 2019 · نسبت زکات با عدل و حکمت الهی و عدالت اجتماعی . حکمت و عدل الهی در اجابت دعای گناه کاران و غیر مسلمانان توحید - خداشناسی انگیزه های خداوند از عذاب اخروی توحید - خداشناسی در این پژوهش دو استدلال استاد مطهری در باب جاودانگی انسان بررسی و نقد می شود

2022-12-04
    قناة مرجانه السكسيه ع اليوتيوب
  1. عدل الهی و اختلافات در آفرینش